Het LIV wordt toegekend per werknemer, per verloond uur. Hoeveel de tegemoetkoming precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren). Om een idee te krijgen van uw recht op het LIV en de hoogte hiervan, kunt u de Regelhulp financieel CV van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruiken. Meer uitleg over hoe wij het LIV berekenen, vindt u in de Toelichting UWV rekenregels Wtl.

Gemiddeld uurloon over 2021 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
€ 10,48 tot en met € 13,12 € 0,49     € 960
Gemiddeld uurloon over 2022 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
€ 10,73 tot en met € 13,43 € 0,78*     € 1.520*
Gemiddeld uurloon over 2023 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
€ 12,04 tot en met € 15,06 € 0,49 € 960

*Het bedrag voor 2022 is verhoogd met terugwerkende kracht. Dit is een compensatie van de bijzondere verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023.