Voorbeeld: toepassen deeltijdfactor

Werkt uw werknemer in deeltijd? Geef dit dan aan in uw loonaangifte.

Stel, uw werknemer is 20 jaar oud en werkt in 2023 16 uur per week voor het wettelijk minimumjeugdloon. U geeft in de loonaangifte door dat deze werknemer 160 uur per 4 weken heeft gewerkt. Dat is 40 uur per week in plaats van 16 uur. U heeft dan de deeltijdfactor niet toegepast. Hierdoor wordt het gemiddeld uurloon van uw werknemer lager dan de ondergrens voor het recht op jeugd-LIV. U heeft dan geen recht op het jeugd-LIV.

Voorbeeld: verloonde uren opgeven

Zorg ervoor dat u in de loonaangifte de verloonde uren goed invult. Als u geen verloonde uren opgeeft in de loonaangifte, kunnen wij het gemiddelde uurloon niet berekenen. Dan loopt u het jeugd-LIV misschien helemaal of voor een deel mis..