Risicopremiegroep nieuwe werkgevers

Sinds 1 januari 2020 krijgen bedrijven geen code meer voor de risicopremiegroep. Dit is het gevolg van een wijziging in de berekening van de WW-premie. Na invoering van de WAB wordt de hoogte van de WW-premie niet meer afgeleid van de sector en de risicopremiegroep waarin u actief bent.
Of het arbeidscontract vast of flexibel is, bepaalt nu de hoogte van de WW-premie.

Uw bedrijf is voor 1 januari 2020 gestart

U moet de code voor de risicopremiegroep dan nog wel doorgeven als wij hierom vragen. Bijvoorbeeld op een formulier, in de Verzuimmelder of op Digipoort.

Uw bedrijf is na 1 januari 2020 gestart

U heeft dan geen code voor de risicopremiegroep. Het kan voorkomen dat wij u er toch om vragen. Wat u in dat geval moet doorgeven, hangt af van de plek waar wij u erom vragen.

Op een formulier kunt u het veld leeg laten. U vult op het formulier alleen het loonheffingennummer en de sectorcode in.

In de Verzuimmelder kiest u het juiste loonheffingsnummer met de juiste sectorcode. Als er meerdere zijn, dan kiest u de optie met de laagste risicopremiegroep.

Voorbeeld:

  • loonheffingsnummer 1293846382, sectorcode 66, risicopremiegroep 01
  • loonheffingsnummer 1293846382, sectorcode 66, risicopremiegroep 03
  • loonheffingsnummer 1293846382, sectorcode 66, risicopremiegroep 04
  • In dit voorbeeld kiest u de bovenste optie (risicopremiegroep 01).

Op Digipoort krijgt u een foutmelding als u geen risicopremiegroep invult. Gebruik daarom de volgende codes:

  • 07 voor de uitzendsector (sectorcode 52)
  • 03 voor de grafische sector (sectorcode 09)
  • 01 voor overige sectoren

Op Rijksoverheid.nl: WAB: vanaf 2020 WW-premie naar type contract vindt u meer informatie over WW-premies voor vaste en flexibele arbeidscontracten. Dit heet premiedifferentiatie WW.