Payrollwerknemers hebben sinds 1 januari 2020 minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers die in dienst zijn bij uw bedrijf.

Op Rijksoverheid.nl: Welke arbeidsvoorwaarden heb ik als uitzendkracht of payrollkracht? leest u hier meer over.

Verandert er iets voor de ziekmelding van mijn payrollwerknemer?

Door de invoering van de WAB hebben payrollwerknemers ook recht op loondoorbetaling bij ziekte. Of de ziekmelding van uw payrollwerknemer via een formulier verandert, hangt af van:

  • de eerste ziektedag van uw werknemer;
  • de ingangsdatum van de overeenkomst die u met uw werknemer heeft.

Er zijn 3 situaties mogelijk:

  1. De eerste ziektedag is op of na 1 januari 2020 en de ingangsdatum van de overeenkomst is voor 1 januari 2020. Dan geldt er geen uitzendbeding. Dit betekent dat u fase 1, 2 en A met uitzendbeding niet meer aankruist op het formulier.
  2. De eerste ziektedag en de ingangsdatum van de overeenkomst is op of na 1 januari 2020. Uw werknemer valt dan altijd onder de cao van de inlener in plaats van de cao voor uitzendkrachten. Bij de ziekmelding geeft u de datum van de eerste ziektedag en de datum waarop het dienstverband eindigt aan ons door.
  3. De eerste ziektedag en de ingangsdatum van de overeenkomst zijn vóór 1 januari 2020. Dan geldt de cao voor uitzendkrachten en verandert er niets. U geeft een melding van een zieke uitzendkracht aan ons door.

Stuur altijd de bijlage ‘Aanvullende informatie bij aanvraag Ziektewet-uitkering bij einde dienstverband’ mee.

Hoe u een werknemer ziek meldt vindt u op Mijn werknemer is ziek.