Informatie voor curatoren

Handelt u als curator het faillissement af van een werkgever die gebruik heeft gemaakt van de tegemoetkoming NOW? Dan is de informatie hieronder voor u van belang.

Wat is de tegemoetkoming NOW?

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor werkgevers die door de coronacrisis te maken hadden met omzetverlies. De tegemoetkoming is gebaseerd op het omzetverlies en loonsom van de werkgever in een bepaalde aanvraagperiode. De tegemoetkoming wordt eerst als voorschot betaald, op basis van het verwachte omzetverlies. Zodra het werkelijke omzetverlies bekend is en het loket daarvoor open is, vraagt de werkgever een definitieve berekening aan. Met de gegevens uit die aanvraag kunnen wij het definitieve bedrag van de tegemoetkoming berekenen.

Wat we van u als curator verwachten

In het geval van faillissement neemt u als curator de rol van de werkgever over. Hieronder valt ook het aanvragen van de definitieve berekening NOW. Of het afzien van de tegemoetkoming.

Vraag altijd de definitieve berekening aan

U vraagt deze op uwv.nl/now aan per aanvraagperiode en per loonheffingennummer waarover de werkgever een voorschot heeft ontvangen. Op onze site staat ook per aanvraagperiode wanneer de loketten geopend zijn voor het aanvragen van de definitieve berekening. En welke gegevens u nodig heeft voor de aanvraag.

Als u geen definitieve berekening aanvraagt

Als de definitieve berekening niet, of niet op tijd wordt aangevraagd, dan heeft de werkgever geen recht op een tegemoetkoming. Het volledige voorschot moet dan worden terugbetaald.

NOWchecker: snel inzicht in NOW-financiën

Met de NOWchecker kunt u een makkelijk en snel een proefberekening maken van de definitieve tegemoetkoming. U kunt zo berekenen of de werkgever mogelijk recht heeft op een nabetaling of dat er nog een bedrag moet worden terugbetaald.

Een accountantsverklaring of derdenverklaring

Of u een verklaring mee moet sturen met uw aanvraag van de definitieve berekening NOW, hangt af van de hoogte van het voorschot en definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of de aanvraag als onderdeel van een groep of concern is gedaan. 

Naar alle vragen en antwoorden voor curatoren over de NOW

Direct aanvragen

Betalingsregeling

Controle op NOW

Speciale doelgroep binnen NOW

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten