Voorwaarde derde aanvraagperiode NOW

De voorwaarde voor de tegemoetkoming NOW in de derde aanvraagperiode is dat u 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Als u een tegemoetkoming NOW voor de tweede aanvraagperiode heeft gekregen, dan moeten de 3 maanden van de derde aanvraagperiode aansluiten op de 4 maanden van de tweede aanvraagperiode. Bijvoorbeeld:

  • De tweede aanvraagperiode NOW heeft u omzetverlies doorgeven over juli, augustus, september en oktober.
  • Voor de derde aanvraagperiode NOW geeft u daarom uw omzetverlies door over november en december 2020 en januari 2021.

Als u voor het eerst NOW aanvraagt of als u geen tegemoetkoming NOW voor de tweede aanvraagperiode toegekend heeft gekregen, dan kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

  1. 1 oktober: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over oktober, november en december 2020.
  2. 1 november: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over november en december 2020 en januari 2021.
  3. 1 december: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over december 2020 en januari en februari 2021.

Let op: De gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht, kunt u niet meer aanpassen.

Berekening omzetverlies

De berekening van uw omzetverlies gaat op deze manier:

  • Neem uw totale omzet van 2019.
  • Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.
  • Vergelijk uw verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag.

Bent u onderdeel van een concern? Dan moeten de periode en het percentage omzetverlies overeenkomen met die van andere onderdelen van het concern. Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt: omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands loon hebben, telt u niet mee.

Bent u tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 gestart met een bedrijf of u heeft een (onderdeel van een) bedrijf afgestoten? Dan gaat u uit van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of wijziging tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. Het gaat hierbij om de omzet over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.