In juni 2020 had u 7 werknemers in dienst. Uw totale loonsom was € 14.000 (7x € 2.000).

Toen u NOW aanvroeg, verwachtte u een omzetverlies van 30%.

Uw tegemoetkoming wordt berekend op basis van een formule:
a x b x 3 x 1,4 x 0,8
a = het percentage omzetverlies
b = loonsom juni 2020
3 = de periode van 3 maanden
1,4 = de verhoging van de loonsom met 40% voor extra werkgeverskosten
0,8 = de tegemoetkoming van 80%

De som ziet er zo uit:
0,3 x € 14.000 x 3 x 1,4 x 0,8 = € 14.112

U ontving een voorschot van 80% van dat bedrag, dat is € 11.290.

In de periode waarover u NOW ontving zijn al uw werknemers in dienst gebleven. Uw loonsom in oktober tot en met december 2020 is dus gelijk aan de loonsom in maart: € 14.000.

Op basis hiervan wordt uw tegemoetkoming definitief berekend op € 14.112.

U heeft al een voorschot van € 11.290 ontvangen.

U heeft dus nog recht op een nabetaling van € 2.822.