Leveringsvoorwaarden UWV Ziektewet producten aan Eigen risico Ziektewet (2015)


Artikel 1. Begripsbepalingen

Onder de navolgende begrippen wordt in deze voorwaarden verstaan:

  • UWV: Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; de rechtspersoon naar de wet als bedoeld in artikel 2 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. 
  • Afnemer: Iedere wederpartij van UWV aan wie UWV op grond van een wettelijke bevoegdheid of verplichting, of op grond van (een) machtiging(en) gegevens ter beschikking stelt. 
  • Gegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten