Het betaald ouderschapsverlof loopt in deze situatie gewoon door. U en uw werknemer kunnen wel afspreken om het ouderschapsverlof op een ander moment verder op te nemen. U hoeft de wijziging in de opname van het verlof niet door te geven aan UWV.

Uw werknemer is volledig ziek

Als uw werknemer volledige ziek is dan kan deze geen betaald ouderschapsverlof opnemen. Het verlof kan namelijk pas ingaan als de werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken. Bij ziekte blijft u het loon van uw werknemer doorbetalen.

Uw werknemer gaat weer gedeeltelijk aan het werk

U kunt een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen als uw werknemer gedeeltelijk gaat werken tijdens de ziekte. Uw werknemer moet dan wel binnen 1 jaar na de geboorte van het kind weer gaan werken en het betaald ouderschapsverlof opnemen. Of binnen 1 jaar na opname van het kind in het gezin bij adoptie of pleegzorg. U kunt alleen een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen voor de dagen of uren dat uw werknemer niet ziek is.