Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof waar hij nog recht op heeft meenemen naar zijn nieuwe werkgever.

Uw werknemer met betaald ouderschapsverlof gaat uit dienst

De rest van het verlof neemt uw werknemer op bij een nieuwe werkgever. Uw werknemer overlegt en regelt dit zelf met de nieuwe werkgever. UWV betaalt de uitkering dan rechtstreeks aan de werknemer.

Als uw werknemer daarom vraagt bent u verplicht een verklaring af te geven waaruit blijkt op hoeveel weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof uw werknemer nog recht heeft.

Een werknemer met betaald ouderschapsverlof in dienst nemen

Nadat uw nieuwe werknemer (een gedeelte van) het overgebleven verlof bij u heeft opgenomen dient u voor dit vervolgverlof een betaalverzoek in. U hoeft geen aanvraag voor het verlof te doen.