Een storing komt soms voor. Het is vervelend als u hierdoor geen meldingen kunt doen. Natuurlijk is het belangrijk dat de storing zo snel mogelijk wordt opgelost.

Storingen bij UWV

Storingen in ons systeem melden wij op onze website. Ook proberen we aan te geven hoelang de storing zal duren. Als alles weer werkt, laten we dit weten.

Storingen in uw eigen systeem

Is er een storing in uw systeem? Bel dan snel met UWV Telefoon Werkgevers. Vertel ons wanneer de storing is ontstaan. Laat het ook weten als de storing is opgelost.

Te late melding

Als wij een melding te laat ontvangen door een storing bij u, krijgt u voor de eerste 48 uur van de storing geen boete. Duurt de storing langer dan 48 uur? Doe dan de meldingen via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal. Anders krijgt u een boete.

Als u de storing pas na meer dan 48 uur ontdekt, moet u dit direct doorgeven via UWV Telefoon Werkgevers. En doe de meldingen via de Verzuimmelder, meteen op de dag dat u de storing ontdekt of de dag erna. Doet u de melding meer dan 48 uur nadat u de storing heeft ontdekt? Dan krijgt u een boete.