Melden en ontvangen via Digipoort

Als uw systeem gekoppeld is aan het systeem van UWV, kunt u vanuit uw eigen systeem meldingen doen. U vult uw gegevens 1 keer in. De verzuimmelding is dan geregistreerd in uw systeem en verstuurd naar UWV. Vervolgens krijgt u een ontvangstbevestiging van uw meldingen. U ontvangt ook brieven van ons over ziekte en zwangerschap van uw medewerkers direct in uw eigen personeelssysteem.

Door de koppeling tussen uw systeem en dat van UWV worden fouten sneller opgemerkt. Dit voorkomt dat u formulieren teruggestuurd krijgt of achteraf meer gegevens moet aanleveren. En dat voorkomt weer vertraging van de aanvraag voor een uitkering of het verloop van de re-integratie.