Voordat ik bezwaar maak

Ik wil dat iemand anders bezwaar voor mij maakt

Wilt u bezwaar maken, maar u wilt of kunt dit niet zelf doen? Dan kan iemand anders de bezwaarprocedure voor u voeren: dit is een gemachtigde. De gemachtigde kan online en per post namens u bezwaar maken. Houd er bij een online bezwaar rekening mee dat u de gemachtigde zelf toegang moet geven tot uw account op het werkgeversportaal.

Maakt uw gemachtigde per post bezwaar voor u? Dan is het belangrijk dat hij een machtiging met het bezwaar meestuurt. In deze machtiging schrijft u wie het bezwaar voor u indient. Die persoon moet ook het bezwaar ondertekenen.

U hoeft geen machtiging mee te sturen als de persoon een advocaat is of een professionele hulpverlener. Bijvoorbeeld als het iemand is van een rechtsbijstandsverzekering, een rechtswinkel of een vakbond.

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV