Als u bezwaar maakt, kan het zijn dat u kosten maakt. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand. Of reiskosten als u naar een kantoor van UWV komt voor een hoorzitting of voor een afspraak met een arts of arbeidsdeskundige. Als wij aan uw bezwaar tegemoetkomen, kunt u die kosten in bepaalde gevallen vergoed krijgen. U moet er wel zelf om vragen, bijvoorbeeld in uw bezwaarschrift.

Reiskosten

Wij vergoeden de kosten van openbaar vervoer (tweede klas). Kunt u om medische redenen niet met openbaar vervoer reizen? Neem dan hierover contact met ons op voordat u naar ons kantoor komt. Als ook onze arts vindt dat u niet met openbaar vervoer kunt reizen, krijgt u een vergoeding van € 0,28 per kilometer.