Kunt u niet online bezwaar maken, dan kunt u het formulier Bezwaar maken tegen een beslissing – Bezwaarschrift voor werkgever gebruiken. U downloadt dit formulier, vult het in, ondertekent het en u stuurt het per post naar UWV.

Als u uw bezwaar per brief wilt indienen, vermeld in de brief dan in elk geval:

  • de datum;
  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • uw loonheffingennummer;
  • de woorden 'bezwaarschrift' of 'ik maak bezwaar';
  • de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat. Deze staan boven aan de brief;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing had moeten zijn;
  • uw handtekening.

Heeft u nog andere documenten die belangrijk zijn voor uw bezwaar? Stuur deze dan ook mee.

Maakt u bezwaar namens een bedrijf? Stuur dan een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat u namens het bedrijf mag optreden. Bijvoorbeeld een kopie van de statuten, reglementen of stichtingsbrief. Of een uittreksel uit het Handelsregister of het register van de Kamer van Koophandel.

Waar stuur ik het bezwaarschrift naartoe?

U kunt het bezwaarschrift aangetekend versturen. Dan kunt u altijd bewijzen dat u het op tijd heeft verstuurd. Hebben wij uw bezwaar ontvangen? Dan hoort u binnen 5 werkdagen van ons.

U stuurt het bezwaarschrift naar de afdeling Bezwaar en Beroep. Het adres van de afdeling staat in de brief met onze beslissing. Zet op de envelop het woord ‘bezwaarschrift’.