De hoorzitting is een onderdeel van de bezwaarprocedure. Een hoorzitting is een gesprek tussen u en UWV en vindt plaats op een UWV-kantoor. Tijdens de hoorzitting kunt u vertellen waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Als wij vragen hebben, dan kunnen wij deze ook tijdens de hoorzitting aan u stellen. Het is niet verplicht om een hoorzitting te houden. U kunt deze ook overslaan. Als wij toch nog vragen voor u hebben, nemen wij contact met u op.

Deskundige hulp of getuigen

U kunt deskundigen of getuigen meenemen naar de hoorzitting. Ook kunt u iemand anders in uw plaats laten gaan. U moet deze persoon dan wel machtigen. Komt er een advocaat, professionele rechtshulpverlener of een vakorganisatie in uw plaats? Dan is een machtiging niet nodig. In dit geval neemt de medewerker van UWV contact op met die persoon.

Bij een hoorzitting zijn meestal 2 medewerkers van UWV aanwezig. Dit zijn andere medewerkers dan de medewerker die de beslissing heeft genomen waartegen u bezwaar maakt.

Meer informatie nodig?

Wilt u de documenten zien die met uw zaak te maken hebben? Die kunt u bij ons aanvragen. Ook kunt u een verslag krijgen van de hoorzitting. Neem hiervoor contact met ons op.