Beroep aantekenen

Kosten van beroep aantekenen

In beroep gaan bij de rechtbank is niet gratis. Hoe hoog deze griffierechten zijn, hangt af van de zaak. Een overzicht van de kosten vindt u op www.rechtspraak.nl. De gemaakte kosten kunt u terugkrijgen als de rechter u geheel of gedeeltelijk gelijk geeft. De rechter bepaalt ook of u recht heeft op vergoeding van andere kosten, zoals reiskosten of kosten van rechtsbijstand. Wilt u een schadevergoeding eisen? Dan moet u dit tijdens de beroepsprocedure laten weten.