In beroep gaan bij de rechtbank is niet gratis. Hoe hoog deze griffierechten zijn, hangt af van de zaak. Een overzicht van de kosten vindt u op www.rechtspraak.nl. De gemaakte kosten kunt u terugkrijgen als de rechter u geheel of gedeeltelijk gelijk geeft. De rechter bepaalt ook of u recht heeft op vergoeding van andere kosten, zoals reiskosten of kosten van rechtsbijstand. Wilt u een schadevergoeding eisen? Dan moet u dit tijdens de beroepsprocedure laten weten.