Bent u het niet eens met onze beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U vraagt dan aan de rechter om een oordeel te geven over de beslissing van UWV. In beroep gaan is niet gratis.