U krijgt een vergoeding van ons als wij 2 weken na de ontvangstdatum van uw melding nog steeds geen beslissing hebben genomen.

U kunt ook in beroep gaan bij de rechter.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van deze vergoeding is:

  • de eerste 14 dagen € 23 per dag
  • de volgende 14 dagen € 35 per dag
  • de volgende dagen tot en met maximaal de 42e dag € 45 per dag

De maximale vergoeding is € 1.442.

De vergoeding begint 2 weken na de dag dat wij uw formulier ‘Melding te late beslissing’ hebben ontvangen. De dag waarop wij u de beslissing op de aanvraag sturen, is de laatste dag van de vergoeding.

Vergoeding op uw rekening

U ontvangt de vergoeding op uw rekening. Wij maken de vergoeding niet over aan anderen, zoals een gemachtigde die namens u handelt. Behalve als dit een advocatenkantoor is of een bewindvoerder.