Als wij te laat zijn met een beslissing, dan meldt u dit na afloop van de periode die in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaar staat. Te vroeg ontvangen meldingen nemen wij niet in behandeling.

U kunt op meerdere manieren melden dat wij te laat zijn:

  • met het formulier ‘Melding te late beslissing UWV’
  • met het formulier ‘Melding te late beslissing UWV voor gemachtigde’ als u iemand machtigt of als u een melding doet namens een werknemer
  • met een brief
Melden te late beslissing UWV Machtigen voor een melding te late beslissing

Lukt het downloaden niet? Dan kunt u het formulier aanvragen via UWV Telefoon Werkgevers. U vindt het telefoonnummer op Klantenservice Werkgevers.

U kunt ook een brief sturen

Zet in uw brief:

  • de datum
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • uw loonheffingen- of aansluitingsnummer
  • als het gaat om een melding namens een werknemer: de naam en het burgerservicenummer van de werknemer
  • om welke aanvraag of welk bezwaar het gaat
  • de datum waarop u uw aanvraag heeft ingediend
  • uw rekeningnummer (omdat u misschien recht heeft op een vergoeding)

Uw brief stuurt u naar:

UWV
Postbus 58175
1040 HD Amsterdam