Hoe kan ik melden dat UWV te laat is met een beslissing?

Om uw melding van een te late beslissing te doen, gebruikt u een van de onderstaande formulieren. U kunt het downloaden, printen en opsturen. Kies het formulier dat bij uw situatie past.

Kunt u het formulier niet downloaden? Dan kunt u het aanvragen via UWV Telefoon Werkgevers.

U kunt ook een brief sturen

U hoeft het formulier niet te gebruiken. U kunt ons ook een brief schrijven. Zet in uw brief:

  • de datum;
  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • als u werknemer bent: uw burgerservicenummer (BSN);
  • als u werkgever bent: uw loonheffingen- of aansluitingsnummer;
  • de aanvraag of het bezwaar waarop wij te laat zijn met beslissen;
  • de datum waarop u uw aanvraag heeft ingediend;
  • het rekeningnummer waarop u de eventuele vergoeding wilt ontvangen.

Uw melding stuurt u per post naar:

UWV
Postbus 58175
1040 HD Amsterdam

Wacht u op een beslissing op uw bezwaar?

Heeft u binnen de beslisperiode geen reactie van ons gekregen? Stuur het formulier ‘Melding te late beslissing’ dan naar onze afdeling Bezwaar & Beroep. Het adres hiervan vindt u in de brief met de beslissing waartegen u bezwaar heeft gemaakt.

Let op: stuur uw formulier of brief na afloop van de beslisperiode die in uw ontvangstbevestiging staat. Te vroeg ontvangen meldingen kunnen wij niet in behandeling nemen.