Wordt u bij uw verzuimbegeleiding niet langer ondersteund door een bedrijfsarts of arbodienst? Dan moet u dit melden bij UWV en de Belastingdienst. U kunt het stoppen van de ondersteuning doorgeven aan UWV via het e-mailadres: ERDZWControleteam@uwv.nl. Bij de Belastingdienst kunt u dat met een brief doen. Kijk voor het adres op belastingdienst.nl.
Na de melding toetst de Belastingdienst of u nog aan de voorwaarden voor het eigen risico dragen voor de Ziektewet voldoet. Als u de melding niet op tijd doet, kunt u een boete krijgen.