Tijdens uw eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw (ex-)werknemers.
U moet een verzuimprotocol opstellen, zodat uw werknemer weet wat hij moet doen als hij ziek is. Bespreek dit protocol met uw werknemer. Uw werknemer weet dan ook wat hij kan verwachten van u. Wij controleren of uw verzuimprotocol voldoet aan de Controlevoorschriften Ziektewet 2020. En we controleren of u uw verzuimprotocol uitvoert volgens de regels die u in uw verzuimprotocol heeft opgenomen. 

Bekijk het voorbeeld verzuimprotocol (pdf, 58 kB). Hierin staan de rechten en plichten van uw (ex-)werknemer, die ook vermeld staan in de controlevoorschriften. U kunt dit protocol gebruiken bij uw verzuimbegeleiding.

Ondersteuning van uw bedrijfsarts of arbodienst

Over uw verzuimbeleid maakt u afspraken met de bedrijfsarts of arbodienst. Stopt de ondersteuning van de bedrijfsarts of arbodienst? Dan moet u dit melden.