Toezicht en controle

Beoordeling wanneer u zelf de Ziektewet uitvoert

Als u zelf de Ziektewet uitvoert, ontvangt u ons verslag van de uitgevoerde controle.
Wij geven daarin een oordeel over de uitvoering van de Ziektewet. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken.

Wij geven aan welke verbeteringen u moet doen. Binnen de termijn die wij opgeven geeft u aan welke actie(s) u gaat of heeft ondernomen om de verbeteracties uit te voeren. Wij controleren dan of u de verbeteringen juist heeft uitgevoerd. Als dat niet het geval is, kunnen wij besluiten om u instructies te geven. Leidt de uitvoering van deze instructies niet tot verbetering? Dan kunnen wij u vragen om waar het nog niet goed gaat, deze zaken eerst door ons te laten beoordelen. Dit geldt dan voor een afgesproken periode. Levert dat geen verbetering op, dan kunnen wij de uitvoering van de Ziektewet geheel of gedeeltelijk van u overnemen. De kosten hiervan moet u aan ons betalen.