Toezicht en controle

Beoordeling als u de uitvoering van de Ziektewet heeft uitbesteed

UWV controleert de organisaties aan wie u het werk voor de Ziektewet uitbesteedt. Wij gaan bij die organisaties langs, of we vragen gegevens op en vergelijken die met onze eigen gegevens. Bent u als werkgever klant van zo’n organisatie? Dan krijgt u een rapport van onze controle. Als wij zien dat de uitvoerende organisatie de taken niet volgens de Ziektewet uitvoert, doen wij verbetervoorstellen. Het is de taak van de eigenrisicodrager om de organisatie opdracht te geven haar taken op de juiste manier uit te voeren.