UWV blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet. Daarom controleren wij regelmatig of u de Ziektewet juist uitvoert. Heeft u de uitvoering van de Ziektewet uitbesteed aan een andere organisatie? Dan controleren wij bij die organisatie. U ontvangt het resultaat van onze controle.