Wilt u stoppen met het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet? U kunt zich 2 keer per jaar bij de Belastingdienst afmelden: per 1 januari en per 1 juli. Het formulier voor het beëindigen van het eigenrisicodragerschap moet ten minste 13 weken voor de einddatum bij de Belastingdienst binnen zijn.

Houd rekening met het uitlooprisico

Houd rekening met het uitlooprisico. Dit betekent dat u na het stoppen van uw eigenrisicodragerschap verantwoordelijk blijft voor de lopende Ziektewet-uitkeringen van uw (ex-)werknemers.

Afmelden Eigenrisicodragerschap bij de Belastingdienst