Mijn eigenrisicodragerschap wordt beëindigd

Uw eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet eindigt automatisch in de volgende situaties:

  • U bent failliet verklaard.
  • De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is op u van toepassing verklaard.
  • U bent geen werkgever meer.

Wordt u bij uw verzuimbegeleiding niet langer ondersteund door een bedrijfsarts of arbodienst? Dan moet u dit melden bij UWV en de Belastingdienst.

Houd rekening met het uitlooprisico

Houd rekening met het uitlooprisico. Dit betekent dat u na afloop van uw eigenrisicodragerschap verantwoordelijk blijft voor de lopende Ziektewet-uitkeringen van uw (ex-)werknemers.