Uw eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet eindigt automatisch in de volgende situaties:

  • U bent failliet verklaard.
  • De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is op u van toepassing verklaard.
  • U bent geen werkgever meer.

In deze situaties neemt UWV de betaling van de Ziektewet-uitkeringen en re-integratietaken over. Wij betalen de uitkeringen vanaf de datum dat het faillissement is uitgesproken, de schuldsanering van toepassing is verklaard of u geen werkgever meer bent.

Wordt u bij uw verzuimbegeleiding niet langer ondersteund door een bedrijfsarts of arbodienst? Dan moet u dit melden bij UWV en de Belastingdienst.

Houd rekening met het uitlooprisico

Als uw eigenrisicodragerschap afloopt en geen van de bovenstaande situaties voor u geldt, houd dan rekening met het uitlooprisico. Dit betekent dat u na afloop van uw eigenrisicodragerschap verantwoordelijk blijft voor de lopende Ziektewet-uitkeringen en re-integratietaken van uw (ex-)werknemers.