Vermeld het nieuwe betalingskenmerk

Op de maandfactuur staat het betalingskenmerk. Het is heel belangrijk dat u het betalingskenmerk precies overneemt bij ‘omschrijving’ in uw betaling. Betalingen zonder juiste vermelding van het kenmerk kunnen wij niet verwerken. Het betalingskenmerk ziet er straks bijvoorbeeld zo uit: ERDWW000123-12345678L01.

Gebruik het nieuwe rekeningnummer

Gebruik het nieuwe rekeningnummer: NL30 INGB 0702 7128 76 op naam van UWV VFV Verhaalsdebiteuren. Heeft u bij uw betaling een BIC nodig? De BIC is: INGBNL2A. Gebruik dit nieuwe rekeningnummer niet eerder dan dat het op de factuur staat aangegeven.