Ontslaat u een werknemer? Dan draagt u de kosten voor zijn WW-uitkering als:

  • de werknemer recht heeft op een WW-uitkering, én
  • u voor deze werknemer de laatste werkgever bent vóór hij werkloos wordt.

U betaalt niet de kosten van de WW-uitkering als uw ex-werknemer bij u werkte met een werkervaringsovereenkomst, of als hij een WSW-indicatie had.

Bent u eigenrisicodrager voor de WW en stopt de WW-uitkering? Bijvoorbeeld omdat uw ex-werknemer weer (ergens anders) gaat werken, of omdat hij ziek is, of teveel vakantie heeft opgenomen? Op dat moment hoeft u de WW-uitkering niet meer te betalen.

Maar het kan zijn dat de oorspronkelijke WW-uitkering van uw ex-werknemer weer herleeft. Wij berekenen de kosten dan vanaf dat moment weer aan u door.