Re-integratie en vrijstelling door inzet re-integratiemiddelen

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze ex-werknemers. UWV ondersteunt u hier dus niet bij. U bepaalt zelf of u het nodig vindt om een re-integratiemiddel, zoals een opleiding of coachingstraject in te zetten.

Soms is het door de inzet van een re-integratiemiddel nodig dat uw ex-werknemer (gedeeltelijke) vrijstelling krijgt van een of meer WW-verplichtingen. De beslissing over de vrijstelling ligt bij UWV. Maar wij zullen over het algemeen uw advies volgen.

Adviseren van ex-werkgever over re-integratie

Ontvangt uw ex-werknemer naast een WW-uitkering ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan ondersteunt UWV uw ex-werknemer wel bij de re-integratie.

Uw ex-werknemer werkt niet mee aan zijn re-integratie

De ex-werknemer voor wie u de re-integratietaak heeft, is op grond van de WW verplicht aan zijn re-integratie mee te werken. Als u vindt dat de ex-werknemer dit onvoldoende doet, kunt u ons dat laten weten met het formulier 'Melding verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject'.

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject

UWV adviseert over re-integratie

Bent u eigenrisicodrager voor de WW en heeft u vragen over re-integratie? Stuur ons dan een bericht via het werkgeversportaal. Wilt of kunt u niet gebruikmaken van het werkgeversportaal? Stuur dan een e-mail naar erdww@uwv.nl. Deel nog geen persoonlijke gegevens met ons. Wij mailen u terug met een bericht dat beveiligd is met Zivver. Als u hierop reageert, dan is uw antwoord ook beveiligd.