Geen kopie van de toekenningsbeslissing ontvangen of niet eens met de beslissing

Heeft u de toekenningsbeslissing niet meer, of niet ontvangen? Bel dan UWV Telefoon Werkgevers, 0900 - 92 95 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten). UWV Telefoon Werkgevers is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Uw vraag ook stellen via het werkgeversportaal.

Bent u het niet eens met de toekenningsbeslissing?

Als eigenrisicodrager kunt u bezwaar maken tegen een beslissing van UWV. De gegevens die wij nodig hebben staan in de brief die u van ons hebt gekregen.

U kunt ook eerst contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers, 0900 - 92 95 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten). UWV Telefoon Werkgevers is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Mogelijk kunnen we het probleem samen oplossen, zodat u geen bezwaarprocedure hoeft te starten.