Wijzigingen in uw omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw eigenrisicodragerschap. U moet veranderingen daarom altijd doorgeven.

U neemt een bedrijf geheel over

Neemt u een bedrijf in zijn geheel over en zijn er werknemers met een WGA-uitkering? Dan komen deze uitkeringen maximaal 10 jaar (vanaf het begin van de uitkering) voor uw rekening. Ook werknemers die ziek zijn op het moment van de overname en later een WGA-uitkering krijgen, vallen 10 jaar onder uw eigen risico. Het maakt niet uit of het bedrijf dat u overneemt wel of geen eigenrisicodrager is. Als een uitkering bijvoorbeeld al 4 jaar loopt, dan hoeft u de uitkering nog maar 6 jaar te betalen.

U neemt een bedrijf gedeeltelijk over

Als u een bedrijf gedeeltelijk overneemt én dit bedrijf is geen eigenrisicodrager, dan deelt u het eigen risico. Dit geldt ook voor de WGA-uitkering van werknemers die niet bij u in dienst komen. U betaalt dan voor uw aandeel in de totale loonsom van het bedrijf vóór de overname. UWV verhaalt de uitkering voor het deel waarvoor u het bedrijf heeft overgenomen. Hiervoor gebruiken wij het overgangspercentage dat de Belastingdienst vaststelt bij de overname.

Was het bedrijf wél eigenrisicodrager, dan houdt het oorspronkelijke bedrijf het eigen risico en neemt u dus niets over.

Uw bedrijf wordt overgenomen

Wordt uw bedrijf in zijn geheel overgenomen? Dan gaat het risico helemaal over op het andere bedrijf. Het maakt daarbij niet uit of het andere bedrijf eigenrisicodrager voor de WGA is of niet.

Bij een gedeeltelijke overname blijft u altijd zelf eigenrisicodrager.

Uw bedrijf stopt of gaat failliet

Stopt uw bedrijf of gaat u failliet? Dan gaat het risico over op uw bank of verzekeraar. UWV neemt de re-integratie en eventueel de betalingen van u over. Uw bank of verzekeraar moet die kosten aan ons betalen. Daarnaast brengen wij u per maand en per uitkering € 40 administratiekosten in rekening.

Beëindiging eigenrisicodragerschap

Als u uw eigenrisicodragerschap wilt stopzetten, geeft u dit door aan de Belastingdienst. Meer hierover leest u via Beëindiging eigen risico dragen voor WGA.