Eigen risico dragen voor een WGA-uitkering duurt maximaal 10 jaar. Daarna neemt UWV de verantwoordelijkheid voor de uitkering van uw (ex-)werknemer van u over. Ook worden wij verantwoordelijk voor de re-integratie. U en uw (ex-)werknemer ontvangen hierover bericht.
Er zijn 2 situaties: 

  1. Betaalt UWV de uitkering en ontvangt u daarvoor van ons een factuur? Dan vindt u de uitkering niet langer meer op uw factuur. 
  2. Betaalde u de uitkering zelf? Dan beslist uw (ex-)werknemer of hij ook na afloop van de 10 jaar de uitkering van u wil ontvangen, of van UWV. Wil hij de uitkering van u ontvangen? Dan maken wij maandelijks het bedrag van de uitkering naar u, als (ex-) werkgever, over.