Uw eigenrisicodragerschap voor de WGA eindigt automatisch in de volgende situaties:

  • U ontvangt een brief van de bank of verzekeraar waarin staat dat de garantie wordt ingetrokken. Let op: de garantie blijft dan nog wél gelden voor de uitkering van werknemers die:
    • ziek zijn geworden vóór de datum waarop u de schriftelijke opzegging heeft gekregen;
    • bij u in dienst waren op het moment dat zij ziek werden.
  • U bent failliet verklaard.
  • De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is op u van toepassing verklaard.
  • U bent geen werkgever meer.

U blijft verantwoordelijk voor de lopende uitkeringen

Nadat uw eigenrisicodragerschap gestopt is, blijft u verantwoordelijk voor de lopende WGA-uitkeringen van uw (ex-)werknemers. Heeft u werknemers die ziek zijn op het moment dat u het eigenrisicodragerschap beëindigt? Dan bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van deze werknemers als ze ziek blijven en in de toekomst een WGA-uitkering krijgen. De uitkering komt dan nog gedurende 10 jaar voor uw rekening.

U betaalt een premie bij UWV op basis van historische lasten

Bent u een (middel)grote werkgever? Dan is uw premie bij UWV, anders dan vóór 2017, gebaseerd op alle historische WGA-lasten. Dit zijn de uitkeringen die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap en de uitkeringen uit de periode waarin u publiek verzekerd was.

Afmelden Eigenrisicodragerschap bij de Belastingdienst