Wanneer eigen risico dragen?

Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) maakt u eenvoudig een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2017.