WW-premie

Omschrijving Premie vanaf 1 januari 2021
Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-laag). 2,70%
Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-hoog). 7,70%
Omschrijving Premie vanaf 1 augustus 2021
Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-laag). 0,34%
Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-hoog). 5,34%

Let op: meestal worden premiepercentages gewijzigd op 1 januari en 1 juli. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag een wijziging ook op een ander moment laten ingaan. Voor 2021 is de WW-premie dus gewijzigd vanaf 1 augustus.