WW-premie

Omschrijving Premie
Het werknemersdeel is per 2013 vervallen en er geldt vanaf 2013 geen franchise meer. 2,07%