Sociaal minimum vanaf 1 juli 2021 (Toeslagenwet)

De bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd € 78,21 € 391,05 € 1.701,07
Alleenstaand 21 jaar € 56,97 € 284,85 € 1.239,10
Kostendeler 21 jaar € 36,10 € 180,50 € 785,18
Alleenstaand 20 jaar € 42,93 € 214,65 € 933,73
Alleenstaand 19 jaar € 31,19 € 155,95 € 678,38
Alleenstaand 18 jaar € 26,01 € 130,05 € 565,72