Sociaal minimum vanaf 1 juli 2020 (Toeslagenwet)

De bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd € 77,24 € 386,20 € 1.679,97
Alleenstaand 21 jaar € 56,57 € 282,85 € 1.230,40
Kostendeler 21 jaar € 35,96 € 179,80 € 782,13
Alleenstaand 20 jaar € 42,51 € 212,55 € 924,59
Alleenstaand 19 jaar € 30,94 € 154,70 € 672,95
Alleenstaand 18 jaar € 25,40 € 127,00 € 552,45