Sociaal minimum vanaf 1 januari 2021 (Toeslagenwet)

De bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd € 77,46 € 387,30 € 1.684,76
Alleenstaand 21 jaar € 56,68 € 283,40 € 1.232,79
Kostendeler 21 jaar € 35,92 € 179,60 € 781,26
Alleenstaand 20 jaar € 42,41 € 212,05 € 922,42
Alleenstaand 19 jaar € 30,81 € 154,05 € 670,12
Alleenstaand 18 jaar € 25,84 € 129,20 € 562,02