Dit zijn brutobedragen. Wij kunnen hier geen nettobedragen noemen. De hoogte van het nettobedrag hangt af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd € 95,14 € 475,70 € 2.069,30
Alleenstaand 21 jaar € 67,75 € 338,75 € 1.473,56
Kostendeler 21 jaar € 42,95 € 214,75 € 934,16
Alleenstaand 20 jaar € 52,30 € 261,50 € 1.137,53
Alleenstaand 19 jaar € 38,06 € 190,30 € 827,81
Alleenstaand 18 jaar € 31,46 € 157,30 € 684,26