Sociaal minimum vanaf 1 januari 2020 (Toeslagenwet)

De bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd € 76,03 € 380,15 € 1.653,65
Alleenstaand 21 jaar € 56,05 € 280,25 € 1.219,09
Kostendeler 21 jaar € 35,68 € 178,40 € 776,04
Alleenstaand 20 jaar € 41,74 € 208,70 € 907,85
Alleenstaand 19 jaar € 30,32 € 151,60 € 659,46
Alleenstaand 18 jaar € 25,10 € 125,50 € 545,93