Sociaal minimum vanaf 1 januari 2022 (Toeslagenwet)

De bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd € 79,31 € 396,55 € 1.724,99
Alleenstaand 21 jaar € 57,48 € 287,40 € 1.250,19
Kostendeler 21 jaar € 36,38 € 181,90 € 791,27
Alleenstaand 20 jaar € 43,43 € 217,15 € 944,60
Alleenstaand 19 jaar € 31,58 € 157,90 € 686,65
Alleenstaand 18 jaar € 26,41 € 132,05 € 574,42