Sociaal minimum vanaf 1 juli 2019 (Toeslagenwet)

Alle bedragen zijn brutobedragen.

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per week Bedrag per maand
Gehuwd € 75,20 € 376,00 € 1.635,60
Alleenstaand 21 jaar € 55,33 € 276,65 € 1.203,43
Kostendeler 21 jaar € 35,52 € 177,60 € 772,56
Alleenstaand 20 jaar € 41,56 € 207,80 € 903,93
Alleenstaand 19 jaar € 30,35 € 151,75 € 660,11
Alleenstaand 18 jaar € 24,47 € 122,35 € 532,22