Premiepercentages vrijwillige verzekeringen 2020

UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekering vast.
Hieronder staan de premies per wet voor het premiejaar 2020.

Verzekering Premiepercentage
WIA 7,53%
WAO 6,77%
WW 1,85%
Ziektewet algemeen 8,25%
Ziektewet voor alfahulpen 7,40%