UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekering vast.
Hieronder staan de premies per wet voor het premiejaar 2024.

Verzekering Premiepercentage
WIA 8,31%
WAO 7,54%
WW 1,40%
Ziektewet algemeen 9,50%
Ziektewet voor alfahulpen 8,20%