UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekering vast.
Hieronder staan de premies per wet voor het premiejaar 2022.

Verzekering Premiepercentage
WIA 7,89%
WAO 7,05%
WW 1,90%
Ziektewet algemeen 9,20%
Ziektewet voor alfahulpen 7,95%