UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekering vast.
Hieronder staan de premies per wet voor het premiejaar 2023.

Verzekering Premiepercentage
WIA 7,98%
WAO 7,11%
WW 1,80%
Ziektewet algemeen 9,00%
Ziektewet voor alfahulpen 7,80%