Premiepercentages vrijwillige verzekeringen 2019

UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekering vast.
Hieronder staan de premies per wet voor het premiejaar 2019.

Verzekering Premiepercentage
WIA 7,23%
WAO 6,46%
WW 1,80%
Ziektewet algemeen 8,25%
Ziektewet voor alfahulpen 7,40%