Een werknemer van 21 jaar valt niet meer onder het minimumjeugdloon. Hij heeft recht op het minimumloon.

Dit zijn brutobedragen. Wij kunnen hier geen nettobedragen noemen. De hoogte van het nettobedrag hangt af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst.

Leeftijd Per maand Per uur
21 jaar € 2.133,60 € 13,68
20 jaar € 1.706,90 € 10,94
19 jaar € 1.280,15 € 8,21
18 jaar € 1.066,80 € 6,84
17 jaar € 842,75 € 5,40
16 jaar € 736,10 € 4,72
15 jaar € 640,10 € 4,10