Omschrijving Bedrag (bruto)

Maximumdagloon voor vrijwillige verzekeringen (VV)
Dit is het maximumdagloon waarvoor u zich vrijwillig kunt verzekeren bij UWV.

€ 274,44