De gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk) in 2025 is opgebouwd uit 3 premiecomponenten:

  • WGA voor vaste dienstbetrekkingen,
  • WGA voor flexibele dienstbetrekkingen,
  • Ziektewet voor flexibele dienstbetrekkingen.

Voor deze 3 premiecomponenten worden 3 rekenpercentages en 3 gemiddelde percentages vastgesteld.

Algemene parameters 2025
Gemiddelde premieplichtig loon € 39.600
Grens klein/middelgrote werkgever € 990.000
Grens middelgrote/grote werkgever € 3.960.000
Premiecomponent WGA vaste dienstbetrekkingen en Ziektewet flexibele dienstbetrekkingen: WGA Ziektewet
Gemiddelde percentage 0,83% 0,50%
Maximumpremie werkgevers 3,32% 2,00%
Minimumpremie werkgevers 0,20% 0,12%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,62% 0,27%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,01 1,39
Correctiefactor ontbrekende jaren: WGA Ziektewet
1 jaar 5,00 2,00
2 jaar 2,50 1,00
3 jaar 1,66 1,00
4 jaar 1,25 1,00

Maak een schatting van uw premie

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) maakt u eenvoudig een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2025.
Heeft u een vraag over de hoogte of de berekening van uw premie? Neem dan contact op met de Belastingdienst.