De gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk) in 2023 is opgebouwd uit 3 premiecomponenten:

  • WGA voor vaste dienstbetrekkingen,
  • WGA voor flexibele dienstbetrekkingen,
  • Ziektewet voor flexibele dienstbetrekkingen.

Voor deze 3 premiecomponenten worden 3 rekenpercentages en 3 gemiddelde percentages vastgesteld.

Algemene parameters 2023
Gemiddelde premieplichtig loon € 36.200
Grens klein/middelgrote werkgever € 905.000
Grens middelgrote/grote werkgever € 3.620.000
Premiecomponent WGA vaste dienstbetrekkingen en Ziektewet flexibele dienstbetrekkingen: WGA Ziektewet
Gemiddelde percentage 0,87% 0,66%
Maximumpremie werkgevers 3,48% 2,64%
Minimumpremie werkgevers 0,21% 0,16%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,59% 0,42%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,11 1,17
Correctiefactor ontbrekende jaren: WGA Ziektewet
1 jaar 5,00 2,00
2 jaar 2,50 1,00
3 jaar 1,66 1,00
4 jaar 1,25 1,00

Maak een schatting van uw premie

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) maakt u eenvoudig een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2023.
Heeft u een vraag over de hoogte of de berekening van uw premie? Neem dan contact op met de Belastingdienst.