Omschrijving Premie
Basispremie WAO/WIA over het sv-loon voor grote en middelgrote werkgevers 7,54%
Basispremie WAO/WIA over het sv-loon voor kleine werkgevers 6,18%