Basispremie WAO/WIA

Omschrijving Premie
De basispremie WAO/WIA is een voor alle werkgevers gelijke premie over het premieloon. Basispremie 7,03% + 0,5% opslag kinderopvang.