Basispremie WAO/WIA

Omschrijving Premie
De basispremie WAO/WIA is een voor alle werkgevers gelijke premie over het premieloon. Basispremie 6,46% + 0,5% werkgeversbijdrage kinderopvang (t/m 2013 was dit een opslag op de sectorpremie).