Dienstverlening UWV werkgeversportaal breidt uit

geplaatst op 20 september 2023

De komende tijd stellen wij steeds meer brieven en formulieren beschikbaar via ons werkgeversportaal. Ook wijzigen de namen van een aantal van onze diensten. Met deze aanpassingen willen wij onze online dienstverlening verder verbeteren.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Door de aanpassingen heeft u misschien meer of andere machtigingen nodig voor de UWV-diensten achter eHerkenning. Wij raden u daarom aan om de machtigingen binnen uw organisatie of de machtigingen van uw intermediair te controleren.

Overzicht van de wijzigingen

Hieronder vindt u 2 overzichten. In het eerste overzicht staan de diensten die veranderen van naam. In het tweede overzicht vindt u de nieuwe formulieren en documenten die u nu of binnenkort in het werkgeversportaal kunt vinden.

Overzicht van diensten die een andere naam krijgen

Oude naam Nieuwe naam
Melden en inzien verzuimgegevens Ziektewet en WAZO Verzuimgegevens Ziektewet en WAZO
Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO Uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO
Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW Eigenrisicodragers WGA en WW financiële gegevens
Inzien re-integratiegegevens voor eigenrisicodrager WW Eigenrisicodragers WW re-integratie
Aanleveren en inzien re-integratiegegevens WIA Re-integratie en WIA
Indienen ontslagaanvraag Betalingsonmacht en ontslagaanvraag
Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Participatiewet en Wajong
Bezwaar maken Bezwaar
Controle eigenrisicodrager Eigenrisicodrager controle
Tewerkstellingsvergunning aanvragen Tewerkstellingsvergunning

Overzicht van de formulieren en documenten die u nu of binnenkort vindt in het werkgeversportaal

Dienst (nieuwe naam) Nieuwe formulieren en documenten
Verzuimgegevens Ziektewet en WAZO

De volgende formulieren voegen wij toe:

 • Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering
 • Aanvragen vergoeding loondoorbetaling bij overlijden partner van werknemer tijdens bevallingsverlof of -uitkering
 • Aanvragen verlenging WAZO-uitkering 
 • Nasturen documenten na aanvraag WAZO-uitkering
 • Melding voortdurende ziekte na zwangerschaps- en bevallingsverlof werknemers (sinds 14 september)
 • Aanvragen toetsing verbeterde belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar 
 • Verzoeken om een beslissing over de Ziektewet-uitkering
Re-integratie en WIA

Er komt een nieuwe mogelijkheid om documenten te uploaden:

 • Uploaden RIV-documenten voor de Ziektewet bij einde dienstverband (sinds 7 september)
 • Uploaden RIV-documenten voor deskundigenoordeel

Ook wordt de dienst uitgebreid met de volgende formulieren: 

 • Aanvragen herbeoordeling WIA (sinds 7 september)
 • Beëindigen verlengde loondoorbetaling WIA (sinds 10 augustus)
 • Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA
Participatiewet en Wajong

U ontvangt in het werkgeversportaal uiterlijk vanaf eind november de onderstaande brieven.

Wajong:

 • Uw verzoek om informatie
 • Afwijzen verzoek om informatie
 • Bevestigingsbrief na (telefonisch) contact
 • Kopie brief
 • De kopie van de beslissing

Participatiewet, beoordeling arbeidsvermogen:

 • Uw verzoek om informatie 
 • Bevestigingsbrief na (telefonisch) contact
 • Kopie brief 
 • De kopie van de beslissing

Participatiewet, Indicatie banenafspraak:

 • Kopie brief
 • De kopie van de beslissing

Participatiewet, Advies indicatie beschut werk:

 • Kopie brief

Participatiewet, Indicatie medische uren beperking:

 • Kopie brief
Beschikbaar onder alle diensten

Wij voegen het volgende formulier toe:

 • Uploaden aanvraag WW wegens onwerkbaar weer

Meer over het werkgeversportaal

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Nieuwsbrief Werkgevers

Ontvang elke maand de nieuwsbrief en mis geen belangrijke informatie over o.a. tegemoetkomingen en wet- en regelgeving.

Meld u hier aan

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten