Adviseur Landelijk Manager Arbeidsjuridische Dienstverlening Werkbedrijf

Den Haag, 32 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

De adviseur van de Landelijk Manager AJD is onderdeel van een compacte stafafdeling van 5 fte, die gehuisvest is in Den Haag. We zoeken een gedreven, slimme, positief ingestelde verbinder, die zich staande houdt in een juridische wereld. En in woord en geschrift heldere analyses kan maken en vertalen naar overtuigende voorstellen, processen bewaakt, zelfstandig periodieke producten aflevert en ook zelf algemene portefeuilles als HRM, communicatie en kwaliteit kan vervullen. Een adviseur met ruggengraat, een goede gesprekspartner, een integer persoon en leuk mens.

Het, in de meest brede zin, bieden van ondersteuning aan de Landelijke manager AJD. Dit kan zowel reguliere als projectmatige werkzaamheden betreffen. Het vervullen van een secretarisfunctie staat centraal, waarbij je functioneert in het netwerk van management AJD, Directeur LUSI van Werkbedrijf, de expertjuristen van AJD en medewerkers van andere UWV-divisies. Je bereidt vergaderingen voor, schrijft inhoudelijke notities, woont de overleggen bij, zorgt voor een samenvattende verslaglegging en bewaakt de opvolging van actiepunten. Daarnaast heb je eigen inhoudelijke portefeuilles, bijvoorbeeld op het terrein van klantvoorlichting, HRM en kwaliteit. In samenwerking met de businesscontroller, IV-gerichte stafmedewerkers en de afdelingssecretaresse zorg je dat de Landelijke manager snel en juiste informatie krijgt en geadviseerd wordt over een grote diversiteit aan onderwerpen. Ook zorg je voor AJD-teksten in het jaarverslag, jaarplan en verantwoordingsrapportages.

Jouw Profiel
Het Werkbedrijf is een constant veranderende divisie met hoge politieke gevoeligheden die invloed hebben op het werk van de Landelijk manager AJD en de werkstijl van de adviseur bepaalt. In deze functie fungeer je als spin in het web in het AJD-netwerk, zowel in het reguliere werk als bij allerhande ad hoc-dossiers. Je bent in staat om de materie waarover de Landelijke manager AJD gaat te beheersen, volg je het politieke klimaat en vertaal je ontwikkelingen naar impact voor AJD. Je kunt dit weergeven in professioneel geschreven teksten.
Je onderhoudt contacten met in- en externe partijen. Je moet snel kunnen schakelen en met alle niveaus passend kunnen communiceren, zowel op schrift als mondeling. Als adviseur moet je zelfstandig kunnen werken, assertief en daadkrachtig zijn naar je werkomgeving en flexibel schakelen met prioriteiten. Daarnaast is een dienstverlenende, klantgerichte en proactieve instelling van belang. Je vindt het vanzelfsprekend de samenwerking op te zoeken met je collega’s in Den Haag, maar ook op de decentrale locaties en breder binnen UWV. Een rol als verbinder/teamplayer is je op het lijf geschreven.

Wat we van je verwachten

 • Academisch niveau
 • Empathie met het werken in een juridische omgeving
 • Ervaring met het uitvoeren van een functie als secretaris is een pre, evenals kennis van het arbeidsrecht (de corebusiness van AJD) en sociale zekerheid
 • Kennis van het werken op bestuurlijk terrein in de publiekrechtelijke sector en/of potentie om dit snel te beheersen
 • Kennis van de UWV organisatie en kennis van de positie van UWV Werkbedrijf in de keten
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Gedragscompetenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Probleemanalyse
 • Voortgangsbewaking
 • Netwerken
 • Schriftelijke communicatie
 • Organisatie sensitiviteit
 • Integriteit

Wat je van ons kan verwachten

UWV biedt naast een uitdagende baan uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, een dertiende maand, een keuzeplan arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en aantrekkelijke regelingen voor opleiding en ontwikkeling. Het betreft een parttime functie, waarbij in eerste instantie een dienstverband voor een jaar wordt aangegaan.

Minimum aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 38

Minimumsalaris € 3.878,36
Maximumsalaris € 5.283,54

Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

Iets meer over WERK binnen ons bedrijf

Missie UWV
‘Wij willen samen met onze partners verschil maken voor mensen door werk te bevorderen. We zorgen snel voor inkomen als werken onmogelijk is’.

Missie van het Werkbedrijf
 “Steeds meer mensen aan het werk door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod”

AJD
AJD is een aparte uitvoeringseenheid binnen Werkbedrijf, te onderscheiden van het Hoofdkantoor te Amsterdam en de Rayons van Werkbedrijf waar de werkzoekenden- en werkgeversdienst-verlening wordt uitgevoerd.

Ons bedrijfsonderdeel is verantwoordelijk voor de afhandeling van vergunningaanvragen voor ontslag ingediend door werkgevers. Daarnaast behandelt AJD aanvragen van werkgevers voor vergunningen om vreemdelingen, afkomstig van buiten de EU, in Nederland te laten werken. Vanwege de connectie met verblijfsrecht van vreemdelingen verloopt het behandelproces van werkvergunningen in voorkomende gevallen in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarnaast geeft AJD arbeidsrechtelijke informatie aan werkgevers en burgers, voert juridische procedures op het terrein van Ontslag- en Vreemdelingenrecht en draagt zorg voor de afhandeling van klachten en claims ten aanzien van de taken TWV en ontslag. Bij de vormgeving van regelgeving op dit werkterrein heeft AJD intensief contact met de strategische afdeling van UWV (SBK) en de Ministeries van SZW en Justitie.

De behandeling van ontslagaanvragen is verdeeld over 5 werkgebieden, met elk een eigen uitvoeringslocatie (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Zwolle). De behandeling van aanvragen voor werkvergunningen vindt centraal plaats op 1 uitvoeringslocatie, Den Haag (Bureau TWV). De landelijke afdeling Arbeids-en Ontslagrecht (A&O) faciliteert de 6 uitvoeringslocaties en ondersteunt de Landelijk manager bij de vormgeving van de communicatie, juridische procedures, de vorming van uitvoeringsbeleid, kwaliteit van de dienstverlening en vele niet-beheersmatige zaken. De sturing en eindverantwoordelijkheid ligt bij de Landelijk Manager AJD, die ondersteund wordt door de staf-AJD.

Plaats in de organisatie
De adviseur Landelijk Manager AJD is werkzaam binnen de staf AJD en valt hiërarchisch direct onder de Landelijk manager AJD.

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatie en CV uitsluitend via de solliciteren-link. Ben je komende periode vrij of ben je nog van plan verlof op te nemen? Geef dit dan aan in je sollicitatie!

De vacature staat open tot en met 29 maart 2023. 
Bij voldoende geschikte reacties wordt deze vacature mogelijk eerder van de website verwijderd.

Ter informatie:
De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure; referenties navragen (daartoe zal eerst toestemming van je worden gevraagd) en het raadplegen van open digitale bronnen als sociale media en internet. Ook kan gevraagd worden om originele diploma’s te tonen.
Het kunnen aanleveren van een VOG is onderdeel van de indiensttredingsprocedure, maar is niet nodig om te kunnen solliciteren. Tijdens de selectieprocedure word je hierover nader geïnformeerd. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie:
Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Of heb je vragen over de procedure?
Neem dan contact op met Marja van Delden: telnr. 06 52843342, mail Marja.vanDelden@uwv.nl

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:
Andere vacatures voor WERK
Andere vacatures in Den Haag