Adviseur Intensieve Dienstverlening WERKbedrijf

Amsterdam Delflandlaan, 32 - 38 uur

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wat je gaat doen

De adviseur intensieve dienstverlening ondersteunt onze klanten, die een intensieve begeleiding nodig hebben om een baan te vinden. Hij maakt gebruik van zijn deskundigheid op het gebeid van de regionale arbeidsmarkt – waar liggen de kansen en waar ligt de vraag van de werkgevers – en zijn expertise om deze kansen te vertalen in effectief solliciteren. Als de klant ondersteuning nodig heeft, kan re-integratie ingezet worden of hulp van andere regionale partners gezocht worden voor het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Hij volgt de acties van de klant en geeft deze gevraagd en ongevraagd adviezen, tips en sturing om de kans op het vinden van werk zo groot mogelijk te maken.
De adviseur intensieve dienstverlening heeft samen met zijn collega’s contact met de klant en is hierdoor in staat de klant op effectieve wijze te activeren, stimuleren en motiveren. Hij werkt op een competentiegerichte manier met de klant, coacht de klant en kan procesinterventies plegen. De adviseur intensieve dienstverlening geeft ook groepsgewijze trainingen, die gericht zijn op gedragsverandering van de klant. Hij maakt hierbij gebruik van de groepsdynamica. Hij reflecteert en spiegelt op het gedrag van de deelnemers om een verandering in effectiviteit bij uitstroom naar een baan te bewerkstelligen. De verandering in het gedrag heeft als doel een betere positie bij het vinden van werk in te nemen. De adviseur intensieve dienstverlening monitort de klant en handhaaft indien nodig.

Samenwerking is een belangrijk aspect in de functie van de adviseur intensieve dienstverlening. Je werkt in deze functie nauw samen met de andere adviseurs (werkgevers dienstverlening), arbeidsdeskundigen en met derden zoals SMZ.

De kerntaken van de werkzoekendendienstverlening zijn:
• Informatievoorziening aan onze klanten;
• Het bevorderen van deelname aan het arbeidsproces door het bieden en eventueel inkopen van professionele ondersteuning;
• Het regelen van voorzieningen (indien van toepassing);
• Het transparant maken van het aanbod voor de arbeidsmarkt;
• Kennis hebben van de arbeidsmarkt, de vraag van de arbeidsmarkt en zicht hebben op vacatures, om zodoende de koppeling te maken met de werkgeversdiensten;
• Het handhaven van plichten.

 

Wat we van je verwachten

Je bent een teamspeler die in staat is om met verschillende partijen samen te werken om zo vorm te geven aan de dienstverlening van onze klanten. Daarnaast ben je communicatief sterk en in staat om mensen (op afstand) te activeren en te motiveren. Je bent assertief en durft  klanten aan te spreken op houding en gedrag. Je bent actief in werkgroepen en bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten ten behoeve van het werkproces.

Functie-eisen:

 • HBO diploma
 • Kunnen activeren; stimuleren en motiveren van klanten
 • Kennis van de dienstverlening van het WERKbedrijf
 • Basiskennis m.b.t. medische beperkingen en inzicht in functionele mogelijkheden in relatie tot werk
 • Coaching vaardigheden
 • Trainingsvaardigheden
 • Kennis van het afnemen van competentietesten
 • Kennis van de arbeidsmarkt
 • Kennis van de sociale zekerheid
 • Kennis van digitaal werken en het gebruik van social media

Naast de algemene UWV kerncompetenties die voor elke medewerker gelden (samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid) beschik je over de volgende competenties:
 
 • Plannen en organiseren van eigen werkzaamheden
 • Coachen
 • Sensitiviteit
 • Motiveren en stimuleren
 • Organisatieloyaliteit

Wat je van ons kan verwachten

Aantal uren: 32-38
Dienstverband: Tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband
Salaris: minimaal €2860 en maximaal €4615 bruto per maand o.b.v. 38-urige werkweek.
Afhankelijk van ervaring start je met een salaris in een aanloopschaal. Bij volledige uitoefening van de functie wordt je salaris ingedeeld in de schaal behorende bij de functie. 

 

Iets meer over WERK binnen ons bedrijf

Missie van het WERKbedrijf
 “Steeds meer mensen aan het werk door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod”
 
Werkzoekendendienstverlening
Klanten waarbij sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidshandicap, komen in aanmerking voor eventuele aanvullende dienstverlening. Zij maken tevens gebruik van onze basisdienstverlening via het digitale kanaal, maar worden daarnaast extra ondersteund bij hun zoektocht naar werk.
 
Het handhaven op rechten en plichten is ook een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Het WERKbedrijf heeft tot taak informatie te verstrekken over deze plichten en rechten, de klant te stimuleren zich aan deze plichten te houden en zo nodig te handhaven door het opleggen van een maatregel.
 
De werkzoekendendienstverlening blijft samen met de werkgeversdienstverlening - conform de missie van het WERKbedrijf - vraag en aanbod bij elkaar brengen. De werkgeversdienstverlening heeft tot taak het transparant maken van de aanbodkant, zodat de werkgeverskant een goede match tot stand kan brengen. De werkzoekendendienstverlening heeft als taak de klant zo te ondersteunen dat hij optimaal in staat is een plek te vinden op de arbeidsmarkt. 

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.

Solliciteer naar deze functie
(het formulier is geoptimaliseerd voor desktop gebruik)

Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met manager werkzoekendendienstverlening Patrick Stoute via patrick.stoute@uwv.nl of 06-15359405

Solliciteren
Ben je enthousiast en herken je jezelf in het profiel?
Stuur dan je brief met motivatie en actueel CV.

Ben je komende periode vrij of ben je nog van plan verlof op te nemen? Geef dit dan aan in je sollicitatie!

De vacature staat open tot en met  26 januari  2022. 
Bij voldoende geschikte reacties wordt deze vacature mogelijk eerder van de website verwijderd.

Ter informatie:
De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure; referenties navragen (daartoe zal eerst toestemming van je worden gevraagd) en het raadplegen van open digitale bronnen als sociale media en internet. Ook kan gevraagd worden om originele diploma’s te tonen.
Medewerkers die nieuw bij UWV in dienst treden wordt gevraagd om een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het afleggen van de UWV-ambtseed. Tijdens de selectieprocedure word je hierover nader geïnformeerd. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:
Andere vacatures voor WERK
Andere vacatures in Amsterdam Delflandlaan