Bent u niet tevreden over de manier waarop UWV omgaat met uw persoonsgegevens? Stuur dan een brief naar de functionaris gegevensbescherming van UWV:

UWV
Functionaris gegevensbescherming
Postbus 58285
1040 HG AMSTERDAM

U mag uw klacht ook mailen naar: .

Let op: Stuur nooit vertrouwelijke gegevens via e-mail zoals medische gegevens of uw burgerservicenummer. Stuur vertrouwelijke gegevens alleen per post.

U kunt uw klacht ook online, telefonisch of per brief indienen via onze afdeling Service & contact. Geef aan dat uw klacht bedoeld is voor de functionaris gegevensbescherming.

Niet tevreden over onze reactie op uw klacht?

Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.