Als u een klacht indient of bezwaar maakt

  • Gegevens over uw uitkering.
  • Of u zich houdt aan de plichten die horen bij uw uitkering.
  • Of u een boete of tijdelijk minder uitkering heeft gehad.