Neemt u de rest van uw bevallingsverlof flexibel op, en bent u ziek nadat uw uitkering is gestopt? Dan gelden er verschillende regels, afhankelijk van de oorzaak van uw ziekte en het moment waarop u ziek wordt.

  • Bent u tijdens uw flexibel opgenomen verlof ziek op de dag nadat uw WAZO-uitkering is gestopt? En bent u ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering.
    Meld u ziek bij uw werkgever. Hij vraagt dan de Ziektewet-uitkering voor u aan. Deze uitkering is gelijk aan uw dagloon en duurt maximaal 2 jaar.
  • Bent u tijdens uw flexibel opgenomen verlof ziek op de dag nadat uw WAZO-uitkering is gestopt? En bent u niet ziek door uw zwangerschap of bevalling? Dan meldt u zich ziek bij uw werkgever. Hij betaalt uw loon door in deze periode.
  • Bent u tijdens uw flexibel opgenomen verlof ziek, maar niet op de eerste dag nadat uw WAZO-uitkering is gestopt? Dan meldt u zich ziek bij uw werkgever. Hij betaalt uw loon door in deze periode.
    U spreekt met uw werkgever af hoe u de rest van het verlof opneemt zodra u weer beter bent en gaat werken.