U heeft altijd recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wordt uw kind na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis opgenomen? Dan mag uw bevallingsverlof langer duren.

Wij gebruiken de volgende stappen om de extra dagen verlof te berekenen:

  1. Het aantal dagen dat uw kind tijdens uw bevallingsverlof in het ziekenhuis ligt. Gaat het om meerdere ziekenhuisopnames? Dan telt u die dagen bij elkaar op. Ook als uw kind in verschillende ziekenhuizen lag.
  2. Van het totaal aantal dagen ziekenhuisopname trekken we 7 dagen af. Voor de eerste 7 dagen dat uw kind in het ziekenhuis verblijft, krijgt u namelijk geen extra verlof.
  3. Hoelang duurt uw bevallingsverlof?
    • Is dat 10 weken: de uitkomst van stap 2 is het aantal dagen extra bevallingsverlof.
    • Is dat langer dan 10 weken: we trekken het aantal dagen dat het bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, af van de uitkomst bij stap 2. Wat overblijft, zijn de extra dagen bevallingsverlof.

Voorbeeld

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof voor de uitgerekende datum. Daarvan neemt u 4 weken verlof op. U bevalt 2 weken voor de uitgerekende datum. Dan heeft u voor de bevalling maar 2 weken verlof gehad. Daarom duurt uw bevallingsverlof 14 weken in plaats van 10 weken. Uw kind ligt binnen deze 14 weken bevallingsverlof in totaal 7 weken in het ziekenhuis.

  1. Het totaal aantal dagen dat uw kind in ziekenhuis ligt, is 49 (7 weken).
  2. Dit vermindert u met de eerste 7 dagen van de opname: 49 - 7 = 42 dagen.
  3. Het bevallingsverlof duurt 14 weken, dat is 4 weken langer dan 10 weken: 14 – 10 = 4 weken = 28 dagen. Deze 28 dagen haalt u af van de uitkomst bij stap 2: 42 – 28 = 14 dagen. U heeft dus recht op 14 dagen extra verlof.

Mijn kind ligt in het ziekenhuis: hoe vraag ik langer bevallingsverlof aan? 

Moet uw kind na de bevalling in het ziekenhuis blijven? Vertel dit tegen uw werkgever en vraag een verklaring aan het ziekenhuis. Hierin moet staan dat uw kind was opgenomen in het ziekenhuis en hoelang. In de verklaring moeten ook uw geboortedatum en uw burgerservicenummer (BSN) vermeld staan. Lag uw kind in meer dan 1 ziekenhuis? Dan vraagt u een verklaring aan elk ziekenhuis.

De verklaring van het ziekenhuis is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

De verklaring(en) van het ziekenhuis geeft u aan uw werkgever. Uw werkgever stuurt deze samen met het formulier 'Aanvraag verlenging WAZO-uitkering' aan ons. Dit moet uiterlijk in de laatste 2 weken van uw bevallingsverlof gebeuren. Ligt uw kind dan nog in het ziekenhuis? Dan stuurt uw werkgever ons de aanvraag en de verklaring van het ziekenhuis op de laatste dag van uw bevallingsverlof. Wij berekenen of u langer verlof krijgt, en zo ja, hoelang. U krijgt hierover een brief via Mijn UWV.