Na de bevalling is het tijd om aangifte te doen van de geboorte van uw kind. Dat doet u zelf, uw partner of iemand anders die bij de bevalling aanwezig was. U doet dit bij de gemeente waar het kind is geboren. Deze gemeente geeft dit via de Basisregistratie personen (BRP) ook door aan UWV. U hoeft ons dus niet te bellen om de datum van de bevalling door te geven. Geef het wel aan uw werkgever door.

Soms geeft uw werkgever wél de datum van uw bevalling aan ons door. Dat doet hij alleen in de volgende gevallen:

  • Als u in het buitenland woont.
  • Als u bent bevallen voor het begin van uw zwangerschapsverlof.

Als u in het buitenland woont, dan moet u ook een kopie van het buitenlands geboortebewijs naar ons toesturen. Zet daarop ook uw burgerservicenummer (BSN). Stuur deze kopie naar:

UWV Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam
Nederland